:: موج نو :: | متن قانون ممنوعيت به‌كارگيری تجهيزات دريافت از ماهواره
امروز برابر است با
qporsesh.com
sheg.ir
sheg.ir
sheg.ir
 • تاریخ انتشار خبر : یکشنبه 7 سپتامبر 2014 | کد خبر : 202
 • موج نو، در آستانه بیستمین سال تصویب قانون، منتشر می‌کند

  متن قانون ممنوعيت به‌كارگيری تجهيزات دريافت از ماهواره

  همراه با آیین‌نامه اجرایی قانون ممنوعيت به‌كارگيری تجهيزات دريافت از ماهواره

  موج نو :: قریب به دو دهه از تصويب قانون " ممنوعيت به كارگيری تجهيزات دريافت از ماهواره " می‌گذرد. در آستانه 28 شهریورماه، سالروز تصویب کلیات این طرح قانونی در مجلس پنجم، موج نو تصمیم به انتشار کلیات قانون و آیین‌نامه اجرایی آن گرفته است که در ادامه می‌خوانید.

  قانون ممنوعيت بكارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره

  86079_500‌ماده 1 – به موجب اين قانون ورود، توزيع و استفاده از تجهيزات دريافت از ماهواره جز در مواردي كه قانون تعيين كرده است ممنوع مي‌باشد.

  ماده 2 – وزارت كشور موظف است با استفاده از نيروهاي انتظامي و يا نيروي مقاومت بسيج در اسرع وقت نسبت به جمع‌آوري تجهيزات دريافت‌از ماهواره اقدام نمايد.

  ‌تبصره – مهلت جمع‌آوري تجهيزات موجود دريافت از ماهواره از تاريخ تصويب اين قانون يك ماه مي‌باشد. بعد از انقضاي مهلت مذكور‌استفاده‌كنندگان به مجازات‌هاي تصريح شده در اين قانون محكوم خواهند شد.

  ‌ماده 3 – وزارت كشور موظف است با هماهنگي وزارت اطلاعات با وسايل ممكن نسبت به جلوگيري از ورود و توزيع تجهيزاتي كه صرفاً براي‌دريافت از ماهواره مورد استفاده قرار مي‌گيرد اقدام نمايد و ضمن توقيف وسايل فوق عاملين آن را با وسائل توقيفي به مراجع صالحه قضائي معرفي‌نمايد. نحوه هماهنگي در آيين‌نامه اجرايي مشخص خواهد شد.

  ‌تبصره – كليه كالاهاي ضبط و مصادره شده موضوع اين قانون جهت توسعه پوشش راديو و تلويزيوني كشور در اختيار سازمان صدا و سيماي‌جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد.

  ‌ماده 4 – كليه دستگاه‌هاي فرهنگي كشور موظفند اثرات مخرب استفاده از برنامه‌هاي منحرف‌كننده را در جامعه تبيين نمايند.

  ‌ماده 5 – سازمان صدا و سيما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (‌مؤسسه رسانه‌هاي تصويري) مي‌توانند نسبت به ضبط و پخش آن دسته از‌برنامه‌هاي ماهواره كه مغاير با ارزش‌هاي و مباني فرهنگ اسلامي و ملي نباشد اقدام نمايند.

  ‌ماده 6 – دستگاه‌هاي صدا و سيما، پست و تلگراف و تلفن و سازمان‌هاي وابسته از شمول اين قانون مستثني مي‌باشند.

  ‌تبصره – صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به منظور واردات فرستنده‌ها، تجهيزات توليد و پخش و لوازم يدكي متعلق به آنها مواد اوليه توليد‌فيلم و سريال از اخذ مجوز ورود و گواهي عدم ساخت وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي نظير وزارتخانه‌هاي پست و تلگراف و تلفن، صنايع و‌بازرگاني و گواهي سازمان انرژي اتمي و ثبت سفارش وزارت بازرگاني معاف مي‌باشد.

  ‌ماده 7 – دستگاه‌ها و سازمان‌هايي كه براي انجام وظايف قانوني خويش لازم است از تجهيزات دريافت از ماهواره استفاده نمايند بايد مجوز لازم را‌از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با هماهنگي وزارتخانه‌هاي اطلاعات و پست و تلگراف و تلفن كسب نمايند.

  ‌ماده 8 – واردكنندگان، توليدكنندگان و توزيع‌كنندگان تجهيزات دريافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مكشوفه توسط دادگاه‌ها به‌مجازات ده تا يكصد ميليون ريال محكوم مي‌گردند.
  ‌ماده 9 – استفاده‌كنندگان از تجهيزات دريافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مكشوفه به مجازات نقدي از يك ميليون تا سه ميليون ريال‌محكوم مي‌گردند.

  ‌الف – حمل ، نگهداري، نصب و تعمير تجهيزات دريافت از ماهواره ممنوع و مرتكبين به مجازات نقدي از يك تا پنج ميليون ريال محكوم‌مي‌گردند.

  ب – وجوه دريافتي بابت مجازات مواد 8 و 9 اين قانون به خزانه واريز و صد درصد (100%) آن جهت تأمين هزينه‌هاي اجراي اين قانون و مقابله‌با تهاجم فرهنگي در اختيار وزارتخانه‌هاي كشور و فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران قرار داده مي‌شود تا در‌حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه كل كشور به مصرف برسد.

  ‌ماده 10 – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با همكاري وزارت پست و تلگراف و تلفن و سازمان‌هاي ذيربط موظفند با استفاده از اهرم‌هاي حقوقي و‌بين‌المللي در جهت حراست از مرزهاي فرهنگي كشور و حفظ كيان خانواده عليه برنامه‌هاي مخرب و مبتذل ماهواره اقدام لازم را انجام دهند.

  ‌تبصره – نشر آگهي‌هاي تبليغاتي از طرق مختلف توسط مطبوعات، صدا و سيما يا تبليغات شهري كه متضمن جواز استفاده از برنامه‌هاي ماهواره‌مي‌باشد ممنوع است.

  ‌ماده 11 – دولت موظف است ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون آيين‌نامه اجرايي آن را تهيه و تصويب نمايد.
  ‌قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و چهار تبصره در جلسه روز يكشنبه بيست و سوم بهمن ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 1373.11.26 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

  ‌رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي‌اكبر ناطق نوري

    ‌
  آيين‌نامه اجرايي قانون “‌ممنوعيت بكارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره”

  ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1374.1.9 به استناد ماده (11) قانون “‌ممنوعيت بكارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره” – مصوب 1373.11.23 – آيين‌نامه‌اجرايي قانون مذكور را به شرح زير تصويب نمود:
  ‌آيين‌نامه اجرايي قانون ‌ممنوعيت بكارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره

  ماده 1 – مجوز استفاده از تجهيزات دريافت از ماهواره توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با نظرخواهي از وزارتخانه‌هاي پست و تلگراف و تلفن (‌براي‌صلاحيت‌هاي فني) و اطلاعات موظفند حداكثر ظرف پانزده روز از زمان تقاضا، نسبت به درخواست‌هاي واصل شده اعلام نظر نمايند پس از پايان مهلت تعيين‌شده در صورت عدم اعلام نظر دستگاه‌هاي فوق، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مجاز به ارائه مجوز خواهد بود.

  ‌ماده 2 – وزارت امور خارجه مشخصات و اسامي نمايندگيهاي سياسي و كنسولي كشورهاي خارجي و سازمانهاي بين‌المللي را كه بر اساس حقوق بين‌الملل از‌شمول مفاد اين قانون مستثني هستند به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعلام مي‌كند.

  ‌ماده 3 – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با رعايت ماده (7) قانون به طور مستمر اسامي و مشخصات استفاده‌كنندگان مجاز تجهيزات دريافت از ماهواره و تغييرات آنها را به وزارت كشور‌اعلام مي‌نمايد تا وزارت كشور نسبت به جمع‌آوري تجهيزات استفاده‌كنندگان غير مجاز و معرفي آنان به مراجع قضايي اقدام كند.

  ‌ماده 4 – شركت‌هاي توليدكننده و سازنده داخلي چنانچه حسب نيازهاي و سفارش سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارت پست و تلگراف و‌تلفن بر اساس قراردادهاي منعقد شده مبادرت به توليد و ساخت تجهيزات موضوع قانون در مدت قرارداد نمايند از شمول ممنوعيت‌هاي مندرج در مواد (8) و(9) قانون خارج بوده و وزارت كشور متعرض آنها نخواهد شد.

  ‌وزارت كشور مكلف است ضمن تدوين دستورالعمل لازم، ترتيبي اتخاذ نمايد تا مأمورين انتظامي در مقام اجراي مواد (8) و (9) قانون متعرض مأمورين و‌متصديان حمل و نقل، انبارها و مراكز نصب و تعمير و نگهداري سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارت پست و تلگراف و تلفن نگردند و‌همكاري‌ها و هماهنگي‌هاي لازم را معمول نمايند.

  ‌ماده 5 – دستگاه‌هاي فرهنگي كشور براي تحقق مفاد ماده (4) قانون و به منظور تبيين اثرات مخرب استفاده از برنامه‌هاي ماهواره‌اي و نيز ساير دستگاه‌هاي‌اجرايي براي تحقق ماده (10) قانون موظفند با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران حسب مورد همكاري نمايند.

  ‌كليه دستگاه‌هاي فرهنگي كشور مكلفند قبل از تصويب بودجه سالانه كل كشور، طرحهاي لازم پيشنهاد خود را جهت مقابله با تهاجم فرهنگي و تبيين اثرات‌مخرب برنامه‌هاي منحرف‌كننده ماهواره به سازمان برنامه و بودجه ارائه كنند تا در بودجه سالانه آنان منظور گردد.
  ‌ماده 6 – وزارت كشور جهت جمع‌آوري تجهيزات دريافت از ماهواره با توجه به وظايف نيروي انتظامي اقدام خواهد نمود و حسب مورد مي‌تواند از نيروي‌مقاومت بسيج استفاده نمايد.

  ‌ماده 7 – كساني كه پس از انقضاي مهلت مقرر در قانون به صورت داوطلبانه، تجهيزات خود را تحويل دهند، مشمول مقررات مربوط به كيفيات مخففه در‌مجازاتها خواهند بود.

  ‌ماده 8 – در اجراي ماده (3) قانون، وزارت اطلاعات از طريق تعيين رابط، اخبار لازم را در اختيار وزارت كشور قرار خواهد داد. وزارت كشور با همكاري‌وزارتخانه‌هاي اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامي و پست و تلگراف و تلفن و گمرك ايران با توجه به اخبار و اطلاعات واصل شده و راه‌كارهاي ارائه شده توسط‌دستگاه‌هاي مزبور اقدامات اجرايي لازم را معمول خواهد داشت. بدين منظور ستادي متشكل از نمايندگان دستگاه‌هاي مزبور در وزارت كشور مستقر خواهد‌گرديد.

  ‌ماده 9 – وزارت كشور مكلف است در قبال توقيف تجهيزات موضوع قانون صورتجلسه‌اي تنظيم و نسخه‌اي از آن را جهت اجراي تبصره ماده (3) قانون به‌سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ارسال نمايد.

  ‌ماده 10 – تجهيزات موضوع قانون كه به طور داوطلبانه به وزارت كشور تحويل داده مي‌شود يا حسب مورد توسط وزارت كشور و مرجع صلاحيت‌دار قضايي‌ضبط و مصادره مي‌شود، ماهانه طي صورتجلسه‌اي با امضاي نمايندگان وزارت كشور، مرجع ذيربط قضايي و سازمان صدا و سيما به مراكز استاني سازمان صدا‌و سيما تحويل داده خواهد شد.

  ‌ماده 11 – تعريف تجهيزات مشمول قانون بر عهده وزارت پست و تلگراف و تلفن است. وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است ظرف يك ماه نسبت به‌ارائه تعاريف مربوط اقدام نمايد.
  ‌تبصره – تشخيص تجهيزات فني مشمول قانون در مبادي ورودي و ساير نقاط كشور بر اساس قوانين و مقررات جاري كشور، بر عهده دستگاه‌هاي ذيربط خواهد‌بود.

  ‌ماده 12 – در اجراي تبصره ماده (6) قانون، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به منظور واردات فرستنده‌ها، تجهيزات توليد و پخش و لوازم يدكي‌متعلق به آنها، مواد اوليه توليد فيلم و سريال از اخذ مجوز ورود و گواهي عدم ساخت وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي نظير وزارتخانه‌هاي پست و تلگراف و‌تلفن، صنايع و بازرگاني و گواهي سازمان انرژي اتمي و ثبت سفارش وزارت بازرگاني معاف است.

  ‌ماده 13 – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در اجراي تبصره ماده (10) قانون مجازند به تناسب مسئوليتهاي‌خود دستورالعملهاي لازم را براي تعيين آگهي‌هاي تبليغاتي غير مجاز تدوين و بنا به حوزه صلاحيت خود، راساً و به طور جداگانه به ناشرين و مطبوعات و‌بنگاه‌هاي تبليغاتي همچنين واحدهاي داخلي و تابع خود ابلاغ نمايند.

  ‌ماده 14 – دستگاه‌ها و سازمانها مي‌توانند ‌با رعايت ماده (7) قانون و با ذكر دلايل توجيهي به امضاي بالاترين مقام اجرايي خود براي استفاده از تجهيزات گيرنده برنامه‌هاي تلويزيوني‌ماهواره‌اي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي درخواست مجوز كنند.
  ‌تبصره – مسئول واحد استفاده كننده از تجهيزات در برابر هر گونه استفاده غير قانوني از آن پاسخگو خواهد بود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دوره‌هاي‌توجيهي مناسب را براي آموزش و آمادگي اين مسئولان برگزار مي‌كند. تأييد صلاحيت مسئولان منوط به موفقيت در اين دوره‌ها است.

  ‌حسن حبيبي – معاون اول رييس جمهور

 • برچسب ها : ,
 • 
  آخرین اخبار