:: موج نو :: | اساسنامه حزب اتحاد ملت ایران اسلامی
امروز برابر است با
qporsesh.com
sheg.ir
sheg.ir
sheg.ir
 • تاریخ انتشار خبر : چهارشنبه 23 سپتامبر 2015 | کد خبر : 946
 • اساسنامه حزب اتحاد ملت ایران اسلامی

  ویراست نهایی

  بسمه تعالی

  فصل اول: کلیات

  ماده ۱: حزب اتحاد ملت ایران اسلامی تشکلی است که به استناد قانون فعالیت احزاب و جمعیت­ها و آئین­نامه آن تشکیل شده و در این اساسنامه به اختصار حزب نامیده می‌شود.

  ماده ۲: حزب تشکیلاتی سراسری و علنی با خط مشی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، و زیست محیطی است.

  ماده ۳: مرکز اصلی حزب در تهران است و درصورت لزوم می‌تواند پس از کسب مجوز های لازم در شهرستان ها شعبه دایر نماید.

  تبصره: نشانی دفتر مرکزی و تغییرات بعدی آن به اطلاع وزارت کشور خواهد رسید درغیراین صورت استناد به آن معتبر نخواهد بود.

  ماده ۴: حزب التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارد.

   فصل دوم: عضویت

  ماده ۵: شرایط عضویت

  ۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران

  ۲- مسلمان بودن

  ۳- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

  ۴- تقید به فعالیت درچارچوب قانون

  ۵- محروم نبودن از حقوق اجتماعی

  ۶- پذیرش مفاد مرامنامه و اساسنامه

  ۷- پرداخت حق عضویت

  ۸-  سن عضویت حداقل ۱۸ سال

  ۹-  تعهد به رعایت اصول انضباطی و آیین‌نامه­های داخلی حزب

  ۱۰- عدم اشتهار به سوء اخلاق فردی و اجتماعی

  تبصره: تشخیص موارد فوق تا قبل از برگزاری اولین مجمع عمومی (کنگره)  به عهده هیأت مؤسس و پس از آن به عهده کمیته تشکیلات خواهد بود.

  ماده ۶: انواع عضویت

  ۱- عضو اصلی: فردی است که متقاضی عضویت درحزب باشد و تقاضای وی موردپذیرش کمیته تشکیلات مندرج در این اساسنامه قرار گیرد و حق رای در مجامع عمومی به اعضای اصلی اختصاص می یابد.

  ۲- عضو افتخاری: فردی است که با توجه به ویژگی­های سیاسی، اجتماعی، اعتقادی، شخصیتی، با پیشنهاد یکی از اعضای شورای مرکزی و تصویب شورا به عضویت افتخاری پذیرفته می­شود.

   ماده ۷: خاتمه یا لغو عضویت در موارد زیر امکان پذیر است :

  ۱- استعفا بصورت کتبی و ثبت آن در کمیته تشکیلات

  ۲- حکم قطعی دادگاه صالحه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی

  ۳- از دست دادن هر یک از شرایط عضویت مندرج در ماده  ۵

  ۴-  فوت

  تبصره: لغو عضویت با پیشنهاد کمیته تشکیلات وتأیید هیأت اجرایی و با تصویب هیأت داوری امکان پذیر می‌باشد.

  فصل سوم: تشکیلات و ارکان

  ماده ۸: هیأت مؤسس

  هیأت مؤسس به مجموعه افرادی گفته می‌شود که تقاضای تأسیس حزب را ارائه نموده و دارای اختیارات زیر می‌باشند:

  ۱- انجام کلیه مقدمات تأسیس و ارائه مرامنامه و اساسنامه و اخذ پروانه فعالیت

  ۲- دعوت برای برگزاری اولین مجمع عمومی حزب حداکثر ۶ ماه پس از صدور مجوز فعالیت

  ۳- انجام وظایف ارکان حزب تا برگزاری اولین مجمع عمومی

  ۴- پذیرش عضویت متقاضیان تا قبل از برگزاری اولین مجمع عمومی

  ۵- تصویب آئین­نامه نحوه برگزاری اولین کنگره و آئین­نامه نحوه انتخاب اولین دبیرکل

  ماده ۹: ارکان حزب عبارتند از:

  ۱- مجمع عمومی (کنگره)

  ۲- شورای مرکزی

  ۳- دبیرکل

  ۴- هیأت داوری

  ۵- دفتر سیاسی

  ۶- هیأت اجرایی

  ۷- کمیسیون

  ۸- کمیته

  ۹-منطقه

  ۱۰- حوزه

  ۱۱-واحد

  ۱۲- گروه

  ۱۳- دایره اجرایی

  ماده ۱۰: مجمع عمومی (کنگره)

  مجمع عمومی یا کنگره عالی ترین رکن و بالاترین مرجع تصمیم گیری و سیاست­گذاری حزب بوده و به صورت عادی و فوق العاده تشکیل می‌گردد.

  اعضای کنگره عبارتند از اعضای شورای مرکزی ،  دبیر کل ، اعضای هیأت داوری، اعضای دفتر سیاسی.اعضای هیأت اجرایی، نمایندگان کمیسیون ها و کمیته ها و گروه­های مرکز و رؤسا و نمایندگان مناطق. که همگی می بایستی از اعضای حزب باشند

  تبصره ۱: مجمع عمومی عادی سالی ۱ بار برگزار می­شود، که در سال دوم قبل از پایان دوره مسئولیت شورای مرکزی برگزار می‌شود. مجمع عمومی  عادی به طور فوق العاده در مواقع ضروری با تصویب شورای مرکزی و یا با پیشنهادحداقل  یک سوم اعضای صاحب رأی آخرین مجمع عمومی عادی تشکیل می‌شود.

  تبصره ۲: مجمع عمومی با حضور حداقل دو سوم اعضای صاحب رأی رسمیت می­یابد و تصویب هر موضوعی بجز مواردی که در این اساسنامه ترتیب دیگری برای آنها پیش­بینی شده با رأی موافق اکثریت مطلق  اعضای حاضر معتبر می­باشد.

  تبصره ۳: درصورتی که مجمع عمومی در دعوت نخست به حد نصاب نرسد مجمع عمومی نوبت دوم حداقل یک هفته و حداکثر ۱ماه بعد تشکیل خواهد شد.مجمع عمومی نوبت دوم نیز با حضور حداقل دو سوم اعضای صاحب رأی رسمیت می­یابد و اعتبار تصویب هر موضوعی در آن مانند مجمع عمومی نوبت اول خواهد شد.

  تبصره ۴: مجمع عمومی فوق­العاده در مواقع ضروری با تصویب شورای مرکزی و یا با پیشنهاد حداقل یک سوم اعضای صاحب رأی آخرین مجمع عمومی عادی برگزار می­شود.

  تبصره ۵: هیأت اجرایی با تصویب شورای مرکزی موظف است حداقل ۱ ماه قبل از برگزاری مجمع عمومی تاریخ تشکیل و دستور جلسه آن را به صورت کتبی به اعضای مجمع عمومی اطلاع دهد.

  تبصره ۶  :تعداد نمایندگان هر کمیسیون ،کمیته  ،گروه و منطقه به شرح زیر است:

    الف:  تعداد ۷ نفر از هر کمیسیون و کمیته مرکز به انتخاب اعضای آن

  ب: تعداد ۲ نفر از هر گروه مرکز به انتخاب اعضای آن

  ج: تعداد ۱ تا ۷ نفر از هر منطقه )تعداد نمایندگان هر منطقه و نحوه انتخاب آنها متناسب با حوزه­های تشکیل شده در آن منطقه می­باشد و بر­اساس آیین­نامه­ای که توسط کمیته تشکیلات تهیه و به تصویب شورای مرکزی می­رسد تعیین می­گردد(.

  تبصره ۷: حداقل ۲ هفته قبل از برگزاری مجمع عمومی مراتب بایستی به وزارت کشوراعلام تا نماینده ای جهت نظارت توسط وزارت کشور اعزام شود.

  تبصره ۸: مجمع عمومی توسط هیأت رئیسه ای مرکب از رئیس ،۲ نائب رئیس و ۲ منشی اداره می شود.

  هیأت رئیسه مجمع عمومی اداره جلسه را مطابق مفاد آئین نامه نحوه اداره مجمع عمومی  و دستور جلسه مندرج در دعوتنامه به عهده داشته و موظف است صورتجلسه برگزاری مجمع عمومی را به وزارت کشور ارسال نماید.

  نحوه اداره جلسه مجمع عمومی بر طبق آین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد کمیته تشکیلات و تایید شورای مرکزی به تصویب مجمع عمومی می رسد.

  تبصره ۹:  درصورتی که دبیر کل و شورای مرکزی در مهلت مقرر اقدام به برگزاری مجمع عمومی ننمایند هیأت داوری می‌تواند رأسا هیأتی را برای برگزاری مجمع عمومی تعیین نماید.

  تبصره ۱۰  :اعتبارنامه دبیرکل توسط هیأت رئیسه مجمع عمومی صادر و مصوبات مجمع عمومی نیز با امضای هیأت رئیسه برای اجرا به دبیرکل ابلاغ خواهد شد.

   ماده ۱۱: وظایف واختیارات مجمع عمومی عادی

  ۱-  انتخاب اعضای شورای مرکزی و هیأت داوری و دبیرکل برای مدت ۲ سال

  ۲-  قبول استعفا یا عزل اعضای شورای مرکزی هیأت داوری و دبیرکل

  ۳- تصویب راهبردها و خط مشی های کلی و برنامه های کلان

  ۴- استماع و رسیدگی به گزارش شورای مرکزی و هیأت داوری و بررسی عملکرد حزب در دوره گذشته

  ۵- استماع گزارش دبیر کل از روند اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های حزب

  ۶- تصویب قطعنامه پایانی مجمع عمومی

  ۷- تصویب آئین نامه نحوه اداره مجمع عمومی با پیشنهاد شورای مرکزی

  ۸- تصویب تراز نامه و بودجه سالانه حزب.

  تبصره ۱: کنگره می‌تواند اختیارات در موارد ۶، ۷ و ۸ را به شورای مرکزی تفویض نماید.

  تبصره ۲ :عزل هر یک از اعضای شورای مرکزی بنا به پیشنهاد هیأت داوری یا درخواست یک سوم اعضای صاحب رأیِ آخرین مجمع عمومی عادی، با اطلاع قبلی وزارت کشور دردستور کار مجمع عمومی قرار می گیرد و باید به تصویب دو سوم اعضای صاحب رأی حاضر در مجمع برسد.

  تبصره ۳: حزب یک نسخه از مصوبات مجمع عمومی را به وزارت کشور ارسال خواهد نمود.

  ماده ۱۲: وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق­‌العاده

  ۱-تصویب تعطیلی موقت و انحلال حزب و انتخاب هیأت تصفیه با رعایت فصل ششم اساسنامه

  ۲- تغییر در مرامنامه و اساسنامه حزب با رأی سه چهارم اعضای صاحب رأی حاضر در مجمع عمومی

  تبصره: هرگونه تغییر در مرامنامه، اساسنامه حزب در صورتی معتبر است که به تأیید وزارت کشور رسیده و در روزنامه رسمی درج شود.

  ماده ۱۳: شورای مرکزی

  شورای مرکزی پس از مجمع عمومی عالی ترین رکن حزب است. شورای مرکزی متشکل از ۳۰ نفر عضو اصلی و ۱۰ نفر عضو علی البدل می باشد که از میان اعضای حزب با رأی مستقیم و مخفی اعضای مجمع عمومی برای مدت ۲ سال انتخاب می شوند. شورای مرکزی مسئولیت رهبری و پیشبرد اهداف حزب را به عهده داشته و درکلیه امور مربوط به حزب در مقابل مجمع عمومی و دستگاه­های ذیربط مسئول است.

  تبصره ۱: درصورت فوت ،استعفا یا عزل یا معذوریت هر یک از اعضای اصلی شورای مرکزی به ترتیب اعضای علی البدل جایگزین خواهند شد.

  تبصره ۲: شورای مرکزی موظف است بعد از انتخاب شدن توسط مجمع عمومی، بلافاصله تشکیل جلسه داده و از بین اعضای خود حداقل ۲ نفر را برای احراز سمت دبیرکلی حزب به مجمع عمومی پیشنهاد نماید. روش کار برابر آیین­نامه­هایی خواهد بود که به تصویب شورای مرکزی می‌رسد.

  تبصره ۳:  انتخاب مجدد اعضای شورای مرکزی برای دوره های بعدی بلامانع بوده و شورای مرکزی موظف است حداقل ۱ ماه قبل از پایان دوره تصدی خود ،موضوع انتخاب شورای مرکزی جدید را به اطلاع وزارت کشور برساند.

  تبصره ۴: اعضای شورای مرکزی مجاز به حضور در جلسات همه ارکان حزب بدون حق رأی می‌باشند

   ماده ۱۴: وظایف و اختیارات  شورای مرکزی :

  ۱- پیگیری مصوبات مجمع عمومی و نظارت برحسن اجرای آن

  ۲- نظارت برکلیه فعالیت­های حزب

  ۳- انتخاب، عزل و قبول استعفای اعضای هیأت اجرایی و دفتر سیاسی و مدیر مسئول ارگان حزب

  ۴- پیشنهاد بودجه سالیانه حزب

  ۵- پیشنهاد راهبردها، خط مشی­ها و برنامه­های کلان، اصلاح مرامنامه و اساسنامه ، انحلال حزب وتهیه دستور جلسات برای ارائه به مجمع عمومی. دستور جلسات مجمع عمومی فوق­العاده با تصویب شورای مرکزی یا بنا بر درخواست یک سوم اعضای صاحب رأی با اطلاع قبلی وزارت کشور تعیین می­گردد.

  ۶- تأیید عملکرد سالانه ارکان مختلف حزب ارائه شده از سوی دبیرکل و گزارش به مجمع عمومی

  ۷- تصویب تأسیس مناطق، کمیسیون­ها وکمیته­ها و دوایر اجرایی حزب و تعیین حدود اختیارات آنها بنا به پیشنهاد دبیرکل

  ۸-  بررسی و اظهار نظر در مورد گزارش­های ادواری دفتر سیاسی وهیأت اجرایی

  ۹- اعلام نظر و تفسیر مرامنامه، اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی در مواردی که دارای ابهام باشد و یا مورد اختلاف ارکان حزب واقع شود.

  ۱۰- تصویب آیین‌نامه نحوه اداره شورای مرکزی و سایر آیین نامه­هایی که مطابق اساسنامه به عهده شورای مرکزی است.

  ۱۱- تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد برگزاری هرگونه راهپیمایی و تجمع در چارچوب قانون

  ۱۲-تصویب حق عضویت اعضا

  ۱۳- تصویب عضویت اعضای افتخاری

  تبصره: شورای مرکزی می‌تواند بخشی از اختیارات خود را به برخی از ارکان حزب تفویض نماید.

    ماده ۱۵: دبیر کل

  دبیرکل بالاترین مقام حزب است که از بین اعضای شورای مرکزی و با پیشنهاد شورای مرکزی و با رأی اکثریت مطلق حاضرین  مجمع عمومی به مدت ۲ سال انتخاب می‌گردد.

  ماده ۱۶: وظایف و اختیارات دبیر کل به شرح زیر است:

  ۱- ریاست شورای مرکزی و دفتر سیاسی

  ۲-تعیین و اعلام دستور جلسه شورای مرکزی به اعضاء

  ۳- ابلاغ مصوبات مجمع عمومی و پیگیری اجرای مصوبات شورای مرکزی و نظارت بر حسن اجرای آن

  ۴- ارایه گزارش سالیانه عملکرد حزب به شورای مرکزی و مجمع عمومی

  ۵- پیشنهاد انتخاب ،قبول استعفا، عزل اعضای دفتر سیاسی و هیأت اجرایی به شورای مرکزی و صدور احکام مربوطه

  ۶- پیشنهاد راهبردها، خط­مشی­ها، برنامه­ها، پیشنهاد اصلاح مرامنامه و اساسنامه و پیشنهاد انحلال حزب به شورای مرکزی

  ۷- دعوت به برگزاری مجامع عمومی و اجرای مصوبات آن

  ۸- حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول حزب

  ۹- افتتاح و رسیدگی به حساب­های بانکی حزب و پرداخت دیون و وصول مطالبات

  ۱۰- اقامه دعوی از طرف حزب و یا جوابگویی به دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه مراجع قضایی و حل و فصل دعاوی از طریق سازش یا انتخاب وکیل

  ۱۱- پیشنهاد ایجاد تشکیلات و واحدهای مورد نیاز و شرح وظایف آنها به شورای مرکزی

  ۱۲- انتشار بیانه ها و موضعگیری در خصوص مسائل و جریان­های مختلف کشور از طرف حزب

  ۱۳- پاسخگویی در مورد کلیه تصمیمات اقدامات و عملکرد حزب

  ۱۴- سخنگویی حزب

  تبصره ۱: دبیر کل می‌تواند یکی از اعضای شورای مرکزی حزب را  با تصویب شورای مرکزی بعنوان قائم مقام دبیر کل تعیین نماید تا در غیاب وی وظایف او را انجام دهد.

  تبصره ۲: دبیرکل از بین اعضای حزب ۲ نفر را به عنوان معاونین  اجرایی و سیاسی خود برای تصویب به شورای مرکزی پیشنهاد می­نماید تا زیرنظر وی انجام وظیفه نمایند. معاون اجرایی، رئیس هیأت اجرایی و معاون سیاسی، جانشین رئیس دفتر سیاسی خواهند بود.

  تبصره ۳: دبیرشورای مرکزی مسئول دبیرخانه آن است که توسط دبیرکل انتخاب می‌شود ومسئولیت تهیه دستور جلسات ،تنظیم صورتجلسات وپیگیری مصوبات شورا را برعهده دارد.

  تبصره ۴: در صورت پیشنهاد دبیرکل و تصویب شورای مرکزی، وظیفه سخنگویی دبیرکل می­تواند به فرد دیگری واگذار گردد.

  تبصره ۵: دبیر کل گزارش مجموعه اقدامات و فعالیت­های حزب را در پایان هرسال شمسی جهت بررسی در اختیار وزارت کشور قرار خواهد داد.

   ماده ۱۷: هیأت داوری

  هیأت داوری حزب از ۷ نفر عضو اصلی و ۳ نفر عضو علی البدل از افرادی که آشنا به امور حقوقی و مالی می‌باشند تشکیل شده که توسط مجمع عمومی برای مدت ۲ سال انتخاب می‌شوند.

  ماده ۱۸: وظایف و اختیارات هیأت داوری

  ۱- بررسی کلیه دفاتر، اسناد و اوراق مالی حزب و ارائه گزارش آنها به مجمع عمومی

  ۲- رسیدگی به گزارش­های واصله درخصوص تخلفات اعضاء و صدور حکم مقتضی و ارائه گزارش آن به شورای مرکزی

  ۳- بررسی صحت روند امور درراستای انطباق با مرامنامه و اساسنامه

  ۴- ارائه گزارش از روند حسن انجام کار یا تخلفات احتمالی ارکان به مجمع عمومی

  ۵- دریافت و رسیدگی به شکایات وگزارشهای مربوط به تخلفات ارکان حزب وصدور حکم مقتضی

  تبصره ۱: اعضای شورای مرکزی و خویشاوندان سببی و نسبی درجه یک آنان نمی توانند به عضویت درهیأت داوری در آیند.

  تبصره ۲: اعضای هیأت داوری نمی توانند در هیچیک از ارکان دیگر حزب، مسئولیت داشته باشند.

  تبصره ۳: کلیه اسناد و مدارک حزب.اعم از مالی و غیر مالی درصورت درخواست هیأت داوری بدون قید و شرط باید جهت بررسی دردسترس هیأت داوری قرار گیرد.

  تبصره ۴: احکام هیأت داوری در چارچوب اختیارات آن برای ارکان و اعضای حزب لازم الاجرا می‌باشد.

  تبصره ۵: در مورد دبیرکل ،اعضای شورای مرکزی هیأت داوری تنها نظر و پیشنهاد خود را به مجمع عمومی اعلام خواهد داشت وتصمیم­گیری با مجمع عمومی خواهد بود.

  تبصره ۶: چگونگی اداره جلسات هیأت داوری ونحوه رسیدگی به تخلفات اعضا و ارکان حزب براساس آیین‌نامه­هایی خواهد بود که به تصویب جلسه مشترک هیأت داوری وشورای مرکزی می‌رسد.

  ماده ۱۹: دفتر سیاسی

  دفتر سیاسی مرکب از دبیرکل و ۱۴ نفر عضو  اصلی است که از میان اعضای صاحب نظر حزب و با رأی مخفی شورای مرکزی برای مدت ۲ سال انتخاب می‌شوند.

  تبصره:  انتخاب مجدد اعضای دفترسیاسی برای دوره­های بعد بلامانع است.

   ماده ۲۰: وظایف و اختیارات دفترسیاسی.

  ۱- تعیین و تبیین مواضع حزب در زمینه­های مختلف سیاسی، اجتماعی،فرهنگی ،اقتصادی، و زیست محیطی با توجه به اصول مرامنامه و خط‌مشی‌های کلی و مصوبات مجمع عمومی وشورای مرکزی

  ۲-  تهیه، تصویب وصدور بیانیه­ها وتحلیل­های حزب

  ۳-  اتخاذ تصمیم در مورد نحوه ارتباط با سایراحزاب، سازمانها و شخصیت­های سیاسی در چارچوب سیاست­های حزب

  ۴- تشکیل کمیسیون­های تخصصی با رعایت آیین نامه مربوطه

  ۵- پیشنهاد مدیرمسئول و سردبیر ارگان رسمی حزب به شورای مرکزی

  ۶- ارائه گزارش ادواری به شورای مرکزی

  ۷- تدوین برنامه حزب برای اداره کشور

  تبصره ۱: ریاست دفتر سیاسی با دبیر کل است. در غیاب دبیر کل، ریاست جلسه دفتر سیاسی با معاون سیاسی دبیرکل به عنوان جانشین رییس دفتر سیاسی خواهد بود که مسئولیت نظارت بر حسن اجرای امور کمیسیون‌های دفتر سیاسی را نیز بر عهده دارد.

  تبصره ۲: کمیسیون­های دفتر سیاسی شامل کمیسیون­های زیر است:

  ۱- کمیسیون امور زیربنایی و محیط زیست

  ۲- کمیسیون اقتصادی

  ۳- کمیسیون سیاسی

  ۴- کمیسیون اجتماعی

  ۵- کمیسیون علمی و فرهنگی

  ۶-کمیسیون توسعه و مطالعات مناطق

  تبصره ۳: روسای کمیسیون­های مرکز توسط دفتر سیاسی و از میان اعضای دفتر سیاسی`پیشنهاد و با تصویب شورای مرکزی تعیین می‌شوند.

  تبصره ۴: نحوه اداره دفتر سیاسی  و نحوه تشکیل، اداره و سازماندهی کمیسیون ها و گروه های زیر مجموعه کمیسیون ها  در مرکز و مناطق و حوزه ها برابر آیین نامه هایی خواهد بود که به پیشنهاد کمیته تشکیلات و تائید دفتر سیاسی به تصویب شورای مرکزی می رسد.

   ماده ۲۱: هیأت اجرایی

  هیأت اجرایی مرکب از رئیس (معاون اجرایی دبیر کل ) و ۲ نفر نایب رئیس ورؤسای دوایر اجرایی،رئیس کمیته تشکیلات، رئیس کمیته مناطق، رئیس کمیته انتخابات و رئیس شورای منطقه تهران می‌باشد که با پیشنهاد دبیرکل وتصویب شورای مرکزی برای مدت ۲ سال انتخاب می‌شوند.

  تبصره ۱: دوایر هیات اجرایی عبارتند از:

  الف) دایره آموزش

  ب) دایره اطلاع رسانی و روابط عمومی

  ج) دایره پشتیبانی و مالی

  د) دایره حقوقی

  تبصره ۲: ایجاد دوایر جدید و ادغام یا انحلال آنها با پیشنهاد کمیته تشکیلات و تأیید هیأت اجرایی و تصویب شورای مرکزی امکان پذیر است

    تبصره ۳: همکاران دوایر اجرایی حزب در مرکز با پیشنهاد رییس دایره اجرایی مربوطه، تأیید کمیته تشکیلات و موافقت معاون اجرایی دبیرکل  انتخاب می‌شوند.

   ماده ۲۲: وظایف و اختیارات هیأت اجرایی

  ۱- اجرای مصوبات شورای مرکزی و هیأت داوری

  ۲- تشکیل دوایر اجرایی حزب پس از ابلاغ دبیرکل

  ۳- نظارت برحسن جریان کلیه امور اجرایی حزب

  ۴- ایجاد هماهنگی میان ارکان زیرمجموعه هیأت اجرایی

  ۵- ارائه پیشنهاد به منظور اداره بهتر حزب و واحدهای وابسته به آن به دبیرکل

  ۶- ارزیابی ونظارت برعملکرد دوایر اجرایی و کمیته تشکیلات و  مناطق و انتخابات و ارائه گزارش ادواری به دبیرکل

  ۷-دعوت از اعضای مجمع عمومی وتشکیل جلسات آن براساس مصوبات شورای مرکزی

  ۸- انتشار و توزیع ارگان رسمی حزب

  تبصره ۱: انتخاب مجدد اعضای هیأت اجرایی برای دوره­های بعد بلامانع است.

  تبصره ۲: رئیس هیأت اجرایی مسئول اداره جلسات هیأت وایجاد هماهنگی در تهیه و اجرای برنامه کار دوایر اجرایی، کمیته تشکیلات، کمیته مناطق، و کمیته انتخابات و پیگیری و نظارت برحسن اجرای آنها است که تماماً زیرنظر مستقیم رئیس هیأت اجرایی انجام وظیفه می­نمایند.

  تبصره ۳: هیات اجرایی و کمیته ها و دوائر اجرائی مرکز و مناطق و حوزه ها وزیر مجموعه های آن ها  در چارچوب آیین‌نامه‌هایی که با پیشنهاد کمیته تشکیلات  و تائید هیئت اجرائی به تصویب شورای مرکزی می­رسند، فعالیت می‌نمایند

  تبصره ۴: اعضای کمیته های  تشکیلات و مناطق و انتخابات و شورای منطقه تهران با پیشنهاد رئیس هیأت اجرایی، تایید دبیرکل و تصویب شورای مرکزی تعیین می‌شوند.

  تبصره ۵: امور اداری و پشتیبانی ستاد مرکزی حزب  (شورای مرکزی، هیأت داوری، دفتر سیاسی و هیأت اجرایی) زیر نظر رئیس هیأت اجرایی و براساس آیین­نامه­ای انجام می شود که با پیشنهاد کمیته تشکیلات و تایید هیئت اجرایی به تصویب شورای مرکزی می‌رسد.

  ماده ۲۳: کمیسیون

  کمیسیون‌ ها از ارکان حزب هستند که مسئولیت انجام فعالیت­ در بخشی از موضوعات جامعه را که نیاز به فعالیت گسترده در آن وجود داشته باشد ذیل دفتر سیاسی، منطقه و حوزه برعهده دارند .

  تبصره ۱: هر یک از کمیسیون ها متشکل از حداقل ۷ و حداکثر ۱۱ عضو می‌باشد که در مرکز به پیشنهاد رئیس کمیسیون مربوطه و تائید کمیته تشکیلات و تصویب دفتر سیاسی و در مناطق و حوزه ها به پیشنهاد رئیس کمسیون مربوطه در منطقه یا حوزه وتائید کمیته تشکیلات مرتبط و تصویب شورای منطقه  یا حوزه  ، حسب مورد ، خواهد بود

  تبصره ۲: کمیسیون­ها می‌توانند از اساتید و کارشناسان بعد از تایید کمیسیون مربوطه به عنوان مشاور یا همکار بدون حق رای استفاده نمایند.

  تبصره ۳: هر کمیسیون بسته به نوع فعالیت شامل گروه­هایی خواهد بود.

  تبصره ۴: ایجاد کمیسیون­های جدید با پیشنهاد دفتر سیاسی و تصویب شورای مرکزی امکان­پذیر است.

  ماده ۲۴: کمیته

  کمیته ها از ارکان حزب هستند  که مسئولیت انجام فعالیت­های تخصصی، ذیل هیات اجرایی مرکز و یا شورای هر منطقه یا حوزه را بر عهده دارند.

  تبصره ۱: کمیته­ها می‌توانند از اساتید و کارشناسان به عنوان مشاور یا همکار بدون حق رأی استفاده نمایند.

  تبصره ۲: کمیته ها می‌توانند برای یک موضوع و یا یک دوره موقت هم تشکیل شوند.

  ماده ۲۵: منطقه

  منطقه یکی از ارکان حزب است که مسئولیت اداره امور حزب در سطح یک استان یا یک منطقه جغرافیایی در داخل کشور را برعهده دارد و زیر نظر رئیس کمیته مناطق هیأت اجرایی  فعالیت می­کند.

  منطقه توسط شورای منطقه اداره می‌شود که اعضای آن توسط کمیته مناطق مرکز پیشنهاد و پس از تأیید کمیته تشکیلات مرکز و تصویب هیأت اجرایی با حکم دبیرکل منصوب می‌شوند.

  ارکان منطقه عبارتنداز:

  کمیسیون مطالعات منطقه

  کمیته تشکیلات

  کمیته امور حوزه ها

  کمیته انتخابات

  دوایر اجرایی

   دوایر اجرایی منطقه عبارتند:

  الف) آموزش

   ب) اطلاع رسانی وروابط عمومی

   ج) پشتیبانی -مالی

  هیأت رئیسه شورای منطقه متشکل از رئیس، نایب رئیس ودبیر می‌باشد که با رأی مخفی اعضای شورای منطقه انتخاب می‌شوند و صدور حکم ریاست منطقه توسط دبیرکل صورت می‌گیرد.

  روسای کمیسیون مطالعات، کمیته تشکیلات، کمیته امور حوزه ها، کمیته انتخابات و دوایر اجرایی منطقه  با پیشنهاد رئیس منطقه و تصویب شورای منطقه، با حکم رئیس منطقه منصوب می شوند. رؤسای ارکان منطقه از اعضای شورای منطقه خواهند بود.

  اعضای کمیته تشکیلات منطقه با پیشنهاد رئیس منطقه و تصویب شورای منطقه انتخاب می شوند و احکام آن ها را رییس منطقه صادر می نماید. اعضای کمیسیون مطالعات، کمیته امور حوزه ها، کمیته انتخابات و دوایر اجرایی منطقه با پیشنهاد کمیته تشکیلات منطقه و با تصویب شورای منطقه و با حکم رئیس منطقه منصوب می‌شوند.

  تبصره ۱: تشکیل دوایر اجرایی در مناطق به صورت متناظر با مرکز الزامی نیست..

  تبصره ۲: کمیسیون مطالعات منطقه‌ای با تصویب شورای منطقه می‌تواند گروه­های تخصصی منطقه­ای تشکیل دهد.

  تبصره ۳: کمیسیون مطالعات منطقه ای برنامه های خود را با کمیسیون توسعه و مطالعات مناطق دفتر سیاسی هماهنگ می‌نماید.

  تبصره ۴: اختیارات و نحوه تشکیل، اداره و سازماندهی منطقه برابر آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد کمیته تشکیلات مرکز و تائید هیئت اجرائی به تصویب شورای مرکزی می رسد.

  ماده ۲۶: حوزه

  حوزه یکی از ارکان حزب است که مسئولیت اداره حزب درسطح یک شهرستان را بر عهده دارد و زیرنظر منطقه فعالیت می­کند.

  حوزه توسط شورائی مرکب از رئیس ، نائب رئیس ، روسای کمسیون مطالعات حوزه و دوائر اجرائی و کمیته تشکیلات وکمیته انتخابات متناظر منطقه مربوطه اداره می شود .

  اعضای شورای حوزه بنا بر پیشنهاد کمیته امور حوزه های منطقه، تایید کمیته تشکیلات منطقه و تصویب شورای منطقه تعیین  می‌شوند و ابلاغ آن به عهده رئیس شورای منطقه است.

  هیأت رئیسه شورای حوزه متشکل از رئیس، نایب رئیس و دبیر  است که با رأی مخفی اعضای شورای حوزه انتخاب می‌شوند و صدور حکم ریاست حوزه توسط دبیرکل صورت می‌گیرد.

  روسای کمیسیون مطالعات، کمیته تشکیلات، کمیته انتخابات و دوایر اجرایی حوزه با پیشنهاد رئیس حوزه و تصویب شورای حوزه، با حکم رئیس حوزه منصوب می شوند. رؤسای ارکان حوزه از اعضای شورای حوزه خواهند بود.

  اعضای کمیته تشکیلات حوزه با پیشنهاد رئیس حوزه و تصویب شورای حوزه انتخاب می شوند و احکام آن ها را رییس حوزه صادر می نماید. اعضای کمیته انتخابات، کمیسیون مطالعات و دوایر اجرایی حوزه به پیشنهاد کمیته تشکیلات حوزه و با تصویب شورای حوزه و با حکم رئیس حوزه منصوب می‌شوند.

  تبصره ۱:کمیسیون مطالعات حوزه با تصویب شورای حوزه می‌تواند گروه­­های تخصصی تشکیل دهد.

  تبصره ۲: کانون هواداران ، دربرگیرنده ی گروه های اجتماعی و اصناف ، در هر حوزه تشکیل می‌شود. آیین نامه مربوطه به پیشنهاد کمیته تشکیلات مرکز به تایید هیئت اجرایی و تصویب شورای مرکزی می رسد.

  تبصره ۳: اختیارات و نحوه تشکیل، اداره و سازماندهی حوزه  برابر آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد کمیته تشکیلات مرکز و تائید هیئت اجرائی  به تصویب شورای مرکزی می رسد.

  ماده ۲۷: گروه

  گروه یکی از ارکان حزب است که مسئولیت انجام فعالیت های تخصصی مرتبط ، ذیل کمسیون های دفتر سیاسی و یا کمیسیون­ های مطالعات منطقه و حوزه را بر عهده دارد .

  تبصره ۱: هر یک از گروه­ها متشکل از حداقل ۷ و حداکثر ۱۱ عضو می‌باشد. که در مرکز به پیشنهاد رئیس کمسیون مربوطه و تائید کمیته تشکیلات و تصویب دفتر سیاسی و در مناطق و حوزه ها به پیشنهاد رئیس کمسیون مربوطه در منطقه یا حوزه وتائید کمیته تشکیلات مرتبط و تصویب شورای منطقه  یا حوزه  ، حسب مورد ، خواهد بود

   تبصره ۲: گروه ­ها می‌توانند از اساتید و کارشناسان به عنوان مشاور یا همکار بدون حق رأی استفاده نمایند.

  تبصره ۳: گروه ها می‌توانند برای یک موضوع و یا یک دوره موقت هم تشکیل شوند.

  تبصره ۴: ایجاد گروه­های جدید و ادغام یا انحلال آنها با پیشنهاد دفتر سیاسی، تأیید کمیته تشکیلات مرکز  و تصویب شورای مرکزی امکان پذیر است.

  ماده ۲۸: دایره اجرایی

  دایره اجرایی یکی از ارکان حزب است که مسئولیت انجام فعالیت­های اجرایی مرتبط  در مرکز، مناطق و حوزه­ها را برعهده دارد.

  ماده ۲۹: واحد

  اولین رکن حزب است که در روستاها، مراکز بخش‌ها و محله­های شهری تشکیل می‌گردد و زیرنظر حوزه اداره می­شود.

  هر واحد حداقل از ۳ عضو تشکیل می‌گردد و دارای ۱ مسئول خواهد بود.

   تبصره: اختیارات و نحوه تشکیل واحد ها و  اداره آن­ها در چارچوب آیین نامه­هایی خواهد بود که توسط کمیته تشکیلات تهیه شده و پس از تائید  هیئت اجرائی به تصویب شورای مرکزی می‌رسد.

  فصل چهارم: نحوه ارتباط دبیر کل با وزارت کشور

  ماده ۳۰: علاوه بر سایر موارد مندرج دراین اساسنامه دبیر کل موارد زیر را به وزارت کشور ارسال می‌نماید.

  ۱- گزارش برگزاری مجامع عمومی و گزارش دبیر کل به آن

  ۲- کلیه بیانیه ها،اطلاعیه ها و بولتن ها

  ۳- یک نسخه از تمامی آئین نامه ها و دستورالعمل­های مصوب ارکان

  ۴- یک نسخه از گزارش هیأت داوری به مجمع عمومی

  ۵- گزارش هرگونه اجتماع یا راهپیمایی که به استناد مواد  ۲۹،۲۸،۳۱  آئین نامه اجرایی قانون فعالیت احزاب و جمعیت­ها برگزار می‌شود.

  ۶- گزارش تعداد اعضای حزب وکاهش و افزایش آن بصورت سالانه

  ۷- اعلام آمار دفاتر تشکیل شده بصورت سالانه

  فصل پنجم: منابع مالی و درآمدی

  ماده ۳۱: بودجه حزب از طریق حق عضویت ،کمک­های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی،وقف،وصیت تامین می‌شود

  تبصره: کلیه اسناد مالی واوراق تعهدآور به امضاءمسئول واحد دایره پشتیبانی -مالی ودبیرکل و مهر حزب معتبر خواهدبود.

  ماده ۳۲: درآمد و هزینه­‌های حزب در دفاتر ثبت و بیلان آن در پایان هرسال مالی برای بررسی به کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب ارایه می‌شود.

  تبصره ۱: سال مالی حزب منطبق بر سال هجری شمسی بوده و همواره به پایان ماه اسفند ختم می‌شود.

  تبصره ۲: کلیه درآمدها و وجوه حزب درحساب‌های مشخص به نام حزب نزد بانک­های رسمی کشور نگهداری می‌شود.

  فصل ششم: تعطیلی موقت، انحلال

  ماده ۳۳: اصل  برفعالیت مستمرحزب می‌باشد با این وجود درصورت پیشنهاد حداقل دوسوم اعضای شورای مرکزی و تصویب اکثریت مطلق اعضاء مجمع عمومی فوق العاده حزب می‌تواند فعالیت خود را به مدت ۱ سال موقتاٌ تعطیل نماید.

  تبصره: حزب دردوره تعطیلی موقت حق هیچگونه فعالیتی ندارد.

  ماده ۳۴: حزب درموارد زیر منحل می‌شود:

  ۱- پیشنهاد حداقل دو سوم اعضای شورای مرکزی و تصویب حداقل دو سوم اعضای مجمع عمومی فوق العاده

  ۲- حکم دادگاه صالحه با حضور هیئت منصفه طبق ماده ۱۹ قانون فعالیت احزاب مصوب ۰۷/۰۶/۱۳۶۰

   فصل هفتم: مواد متفرقه

  ماده ۳۵: مکاتبات رسمی حزب با امضای دبیر کل و یا قائم مقام وی و با مهر حزب انجام می‌شود. دبیر کل درحفظ سربرگ، مهرونشان حزب دارای مسئولیت قانونی است.

  ماده ۳۶: اقداماتی که در مرامنامه و اساسنامه پیش بینی شده و نیاز به کسب مجوز از مراجع قانونی ذیربط دارد،پس از کسب مجوز مربوطه قابل اجرا می‌باشد.

  ماده ۳۷:  مرامنامه و اساسنامه حزب پس از صدور پروانه فعالیت به هزینه مؤسسین در روزنامه رسمی چاپ و منتشر می‌شود.


  این اساسنامه در ۷ فصل و ۳۷ ماده و ۶۹ تبصره درتاریخ ۲۹/۵/۱۳۹۴ به تصویب کنگره حزب و در تاریخ ……. به تأیید کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیت­‌ها رسید. و از این تاریخ به عنوان اساسنامه حزب اتحاد ملت ایران اسلامی لازم ­‌الاجرا می­‌باشد.

 • برچسب ها : , , , ,
 • 
  ۲ نظر برای “اساسنامه حزب اتحاد ملت ایران اسلامی”
  1. رمضان زاد گفت:

   با سلام از چه طریقی میشه در حزب عضو شد؟


  
  آخرین اخبار